Europa

Amerika

Hulp & support

 

Webhosting bij MAGIX

MAGIX maakt het mogelijk in MAGIX Online Wereld extern gemaakte HTML-websites op het internet te publiceren. Daarbij worden de losse bestanden van de website via FTP (File Transfer Protocol) naar het geheugen van uw Online Wereld-toegang overgebracht en kunnen daar dan via uw internetadres (http://uwnaam.magix.net/public) op het internet worden opgeroepen. Zo kunt u parallel aan uw Online Albumwebsite of uw Website Maker-website ook zelf gemaakte HTML websites bij MAGIX hosten. Meer informatie

Publiceren met MAGIX Web Designer 6

1. Oproepen van de functie "Website publiceren"

Om uw actuele website-project naar uw Online Wereld te uploaden en zo op het internet te publiceren, gebruikt u de functie "Website publiceren" in het menu Bestand van MAGIX Xtreme Web Designer 5 (als alternatief kan dat ook via het symbool in de Knoppenbalk). De dialoog "Website publiceren" wordt geopend.

2. Invoer van de FTP-toegangsgegevens

In de dialoog "Website publiceren" voert u nu de FTP-toegangsgegevens in. Als FTP-adres (FTP Server) voert u ftp.magix-online.com in.
Gebruikersnaam en wachtwoord zijn identiek met uw toegangsgegevens voor Online Wereld. Bevestig nu met "OK".

3. Inrichten van de exportmap

In de volgende dialoog vraagt het programma de map uit te kiezen waarnaar MAGIX Xtreme Web Designer 5 de bestanden van uw website-project moet exporteren. Wanneer u nog geen map had geselecteerd, kiest u gewoon een bestaande map uit of u legt een nieuwe map aan en selecteert die. Tot slot bevestigt u met "Exporteren".

 

Belangrijk:
De bestandsnaam van uw startpagina moet index.htm of index.html heten (kleine letters).

4. Gegevens overbrengen

U ziet nu in de rechter bovenhoek van MAGIX Xtreme Web Designer 5 een kleine dialoog die de voortgang van de gegevensoverdracht aangeeft. Zodra de overdracht voltooid is kan uw website via het Online Wereld-internetadres http//uwnaam.magix.net/public opgeroepen worden.

 


Let op: Heeft u in de dialoog "Website publiceren" een onderliggende map aangegeven, dan wordt uw huidige website-project daarnaar overgebracht. In dat geval moet u achter uw internetadres nog de naam van de submap aangeven (http://uwnaam.magix.net/public/submap/), om de site te openen.


Publiceren met MAGIX Xtreme Web Designer 5

1. Oproepen van de functie "Website publiceren"

Om uw actuele website-project naar uw Online Wereld te uploaden en zo op het internet te publiceren, gebruikt u de functie "Website publiceren" in het menu Bestand van MAGIX Xtreme Web Designer 5 (als alternatief kan dat ook via het symbool in de Knoppenbalk). De dialoog "Website publiceren" wordt geopend.

2. Invoer van de FTP-toegangsgegevens

In de dialoog "Website publiceren" voert u nu de FTP-toegangsgegevens in. Als FTP-adres (FTP Server) voert u ftp.magix-online.com in.
Gebruikersnaam en wachtwoord zijn identiek met uw toegangsgegevens voor Online Wereld. Bevestig nu met "OK".

3. Inrichten van de exportmap

In de volgende dialoog vraagt het programma de map uit te kiezen waarnaar MAGIX Xtreme Web Designer 5 de bestanden van uw website-project moet exporteren. Wanneer u nog geen map had geselecteerd, kiest u gewoon een bestaande map uit of u legt een nieuwe map aan en selecteert die. Tot slot bevestigt u met "Exporteren".

 

Belangrijk:
De bestandsnaam van uw startpagina moet index.htm of index.html heten (kleine letters).

4. Gegevens overbrengen

U ziet nu in de rechter bovenhoek van MAGIX Xtreme Web Designer 5 een kleine dialoog die de voortgang van de gegevensoverdracht aangeeft. Zodra de overdracht voltooid is kan uw website via het Online Wereld-internetadres http//uwnaam.magix.net/public opgeroepen worden.


 

Let op: Heeft u in de dialoog "Website publiceren" een onderliggende map aangegeven, dan wordt uw huidige website-project daarnaar overgebracht. In dat geval moet u achter uw internetadres nog de naam van de submap aangeven (http://uwnaam.magix.net/public/submap/), om de site te openen.


Publiceren van de website met een FTP-programma

 

FTP is in den meeste programma's voor het maken van websites al inbegrepen. Als alternatief is er een hele reeks gratis FTP-programma's beschikbaar (meestal FTP-clients genaamd). Een zeer goede FTP-Client is FileZilla, die u hier gratis kunt downloaden: FileZilla

1. FTP-toegangsgegevens invoeren

Na het starten van FileZilla voert u in het bovenste gedeelte uw FTP-toegangsgegevens in. In het veld "Server" voert u het adres van de MAGIX FTP-server (ftp.magix-online.com) in. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn identiek met uw toegangsgegevens voor Online Wereld. Het veld "Port" kunt u leeg laten of het getal "21" invoeren. Klik op de knop "Verbinden". FileZilla probeert zich nu met de MAGIX FTP-Server te verbinden. Is dat gelukt, dan ziet aan de rechterkant van FileZilla de inhoud van het FTP-gedeelte van uw Online Wereld-geheugen. Aan de linkerkant ziet u de stations en de inhoud van uw computer.

2. Bestanden en mappen van de website selecteren

Zoek nu in het linker gedeelte (lokaal) de map uit waar de bestanden en mappen van uw website-project zijn opgeslagen. Normaal gesproken bevindt zich hier het bestand index.htm en diverse andere bestanden en mappen (afhakelijk van o.m. het gebruikte website-programma). Markeer nu alle bestanden en mappen met de muis en klik dan op de rechtermuisknop om het contextmenu te openen. In dit menu kiest u de functie "Uploaden".

 

Belangrijk:
De bestandsnaam van uw startpagina moet index.htm of index.html heten (kleine letters).

3. Gegevens overbrengen

Nu ziet u, hoe in het onderste gedeelte van FileZilla de voortgang van het laden van de losse bestanden en mappen getoond wordt. De duur van het uploaden is afhankelijk van de grootte van uw website-project. Zodra de overdracht voltooid is kan uw website via het Online Wereld-internetadres http//uwnaam.magix.net/public opgeroepen worden.