Avrupa

Kuzey ve Güney Amerika

 

 

Genel Kullanım Şartları

MAGIX Çevrimiçi Dünya

Tarih: Temmuz 2017

 

I.     Tüm hizmetler için genel kullanım şartları
II.    Alan adı kayıtları için ek kullanım koşulları1. Geçerlilik alanı

1.1 Die MAGIX Software GmbH (bundan sonra "MAGIX" olarak anılacak), bu Genel Kullanım Şartları'nın temelinde (bundan sonra "kullanım şartları" olarak anılacak) "MAGIX Çevrimiçi Dünya" adı altında çeşitli hizmetler (bundan sonra "hizmet" ya da "servis" olarak anılacak) sunmaktadır. 

1.2 Bu kullanım şartları, servislerin MAGIX müşterileri tarafından kullanımı ile ilgili temel kuralları içerir ve gelecektekiler de dahil olmak üzere müşteri ile MAGIX arasındaki tüm yasal işlemler ve yasal işlem benzeri faaliyetler için geçerlidir. Müşterinin bundan farklı veya tamamlayıcı genel işlem şartları, bilgi dahilinde olup olmasına bakılmaksızın sadece MAGIX tarafından yazılı olarak onaylanmış olması halinde geçerli olur.

1.3 MAGIX, uygun bir bildiri süresi ile bu kullanma şartlarını değiştirme veya tamamlama hakkına sahiptir. Bildirme sadece e-postayla ve İnternet'teki MAGIX sayfalarında yapılan açıklamayla gerçekleşir. Değişiklik bildirisi müşteriye ulaştıktan sonra bir ay içinde değişikliğe itiraz edilmezse ya da sözleşme iptal edilmezse, değişiklik müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır. Müşterinin itiraz etmesi durumunda, MAGIX süreye uygun olarak sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Değişiklik bildirisiyle müşteriye MAGIX tarafından, kullanıcının değişikliğe itiraz etmesi erteleyici şartıyla usule uygun sözleşme iptali ihbarı gönderilir. MAGIX, değişiklikler hakkındaki bilgilendirmede itiraz etme ve sözleşmeyi iptal etme imkânlarına, süreye ve özellikle itiraz gerçekleşmediğinde hukuki sonuçlara bilhassa dikkat çeker.

 

1.4 MAGIX, uygun bir bildiri süresini dikkate alarak, hizmeti istediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin durdurma hakkını gizli tutmaktadır. Bu durumda önceden yapılmış ödemeler uygun biçimde iade edilir.
 

 

2. Kayıt

2.1 Servislerin müşteri tarafından kullanılabilmesi için bir kayıt yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemi sayesinde müşteri ile MAGIX arasında hizmetlerin kullanımına ilişkin bir sözleşme akdedilmiş olur. Reşit olmayan ve hukuki ehliyeti bulunmayan veya kısıtlanmış olan diğer gerçek kişilerin kayıt işlemi yapmasına izin verilmez.

2.2  Müşteri, kayıt işlemi esnasında tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu husus özellikle adres bilgileri, banka bilgileri ve e-posta adresi için geçerlidir. Takma ad veya sanatçı adı kullanılması geçerli değildir. Kayıt işlemi sonrasında bu bilgilerin değişmesi halinde müşteri, bilgilerini en kısa sürede güncellemekle yükümlüdür. MAGIX, sözleşme ilişkisi ile ilgili bilgi ve açıklamaları müşterinin e-posta adresine göndermeye yetkilidir. Müşteri, MAGIX ile arasında bir iletişim adresi olan e-posta adresini düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür.

2.3 Kayıt formunun gönderilmesi ile birlikte müşteri, mevcut kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır, kişisel bilgilerinin doğru olduğunu ve madde 2.1 uyarınca bu hizmetin kullanımı hakkında bir kısıtlaması olmadığını taahhüt eder. Kayıt başvurusunun MAGIX tarafından kabul edilmesi halinde müşteriye bir aktivasyon linki içeren bir e-posta gönderilir. Bu linke tıklanması halinde MAGIX ile müşteri arasında bir kullanım sözleşmesi akdedilmiş olur.

2.4 Çoklu kayıt işlemlerine izin verilmez. 

2.5  Kayıt sırasında teknik imkanlar dahilinde bir şifre belirler, kullanıcı adı ise, müşteri tarafından belirtilmiş e-posta adresi kullanılmaktadır (kullanıcı adı ve şifre metnin devamında "erişim bilgileri" olarak geçmektedir.) Üçüncü kişilerin hakkını, özellikle ad ve marka haklarını veya kullanılması yasak olan veya adabı muaşeret kurallarını ihlal eden kullanıcı adların kullanılması yasaktır. Müşteri erişim bilgilerini gizli tutmakla ve üçüncü şahısların yetkisiz kullanımına karşı korumakla sorumludur. Müşterinin erişim bilgilerini kaybetmesi durumunda veya erişim bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını tespit eder veya şüphe ederse, konuyu en kısa süre içinde MAGIX'e bunu bildirmekle yükümlüdür. Müşterinin ihmalinden dolayı üçüncü kişiler erişim bilgilerini kullanarak MAGIX'in hizmetlerinden faydalanabilirlerse, müşteri bunu ödemekten sorumludur. 

2.6  Kayıt üzerine bir hak mevcut değildir. MAGIX, herhangi bir gerekçe göstermeksizin müşterinin kayıt başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.

 

 

3. Cayma hakkı

 

3.1 Hizmet sözleşmeleri için cayma hakkı bilgilendirmesi

 

Cayma hakkı

 

Bu sözleşmeyi, on dört gün içinde herhangi bir neden belirtmeksizin feshetme hakkına sahipsiniz.

 

Cayma süresi on dört gündür ve sözleşme akdinin gerçekleştiği gün başlar.

 

Cayma hakkınızı kullanmak için bize (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Almanya; Faks: +49 5741 310 768, Telefon: +49 5741 345 531, E-Mail: shop@magix.net) E-posta: shop@magix.net) bir açıklama ile (örn. posta yoluyla gönderilen mektup, faks veya e-posta) bu sözleşmeden cayma kararınızı tarafımıza açık bir şekilde bildirmeniz gerekir. Ekteki fesih formu taslağını da kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

 

Cayma süresinin dikkate alınabilmesi için cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bilgilendirmeyi, cayma süresi dolmadan önce göndermeniz yeterlidir.

 

Feshin sonuçları

 

Bu sözleşmeden caymanız halinde teslimat giderleri (uygun ücretli standart teslimattan farklı bir teslimat şekli seçmiş olmanız halinde meydana gelen ek maliyetler hariç olmak üzere) dahil olmak üzere bize yapmış olduğunuz tüm ödemeleri, sözleşmeden cayma beyanınızın elimize ulaşmasından itibaren on dört gün içinde geri öderiz. Sizinle açık bir şekilde aksi kararlaştırılmadığı sürece bu geri ödeme için ödeme yaptığınız aynı işlemi kullanırız; bu geri ödeme ile ilgili olarak tarafınıza kesinlikle ek bir maliyet çıkarılmaz.

 

Hizmetlerin cayma süresinde başlamasını talep etmeniz durumunda bize, bizi bu sözleşmeye ilişkin cayma hakkınız konusunda bilgilendirdiğiniz zamana kadar sunulan hizmetlerin, sözleşmede öngörülen toplam hizmet kapsamı oranına denk gelen makul bir ücret ödemeniz gerekmektedir.

 

Cayma bilgilendirmesinin sonu

 

 

3.2 Dijital içeriklere yönelik cayma hakkı bilgilendirmesi

 

Cayma hakkı

 

Bu sözleşmeyi, on dört gün içinde herhangi bir neden belirtmeksizin feshetme hakkına sahipsiniz.

 

Cayma süresi on dört gündür ve sözleşme akdinin gerçekleştiği gün başlar.

 

Cayma hakkınızı kullanmak için bize (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Almanya; Faks: +49 5741 310 768, Telefon: +49 5741 345 531, E-Mail: shop@magix.net) E-posta: shop@magix.net) bir açıklama ile (örn. posta yoluyla gönderilen mektup, faks veya e-posta) bu sözleşmeden cayma kararınızı tarafımıza açık bir şekilde bildirmeniz gerekir. Ekteki fesih formu taslağını da kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

 

Cayma süresinin dikkate alınabilmesi için cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bilgilendirmeyi, cayma süresi dolmadan önce göndermeniz yeterlidir.

 

Feshin sonuçları

 

Bu sözleşmeden caymanız halinde teslimat giderleri (uygun ücretli standart teslimattan farklı bir teslimat şekli seçmiş olmanız halinde meydana gelen ek maliyetler hariç olmak üzere) dahil olmak üzere bize yapmış olduğunuz tüm ödemeleri, sözleşmeden cayma beyanınızın elimize ulaşmasından itibaren on dört gün içinde geri öderiz. Sizinle açık bir şekilde aksi kararlaştırılmadığı sürece bu geri ödeme için ödeme yaptığınız aynı işlemi kullanırız; bu geri ödeme ile ilgili olarak tarafınıza kesinlikle ek bir maliyet çıkarılmaz.

 

Cayma bilgilendirmesinin sonu

 

 

4. İçerikler, müşterinin sorumlulukları

4.1 MAGIX, müşteri için dosyaları ve bilgileri kaydeder (ikisi birlikte "içerikler" olarak anılır) ya da sadece erişimi sağlar. Müşteri, MAGIX sunucularında bulundurduğu içeriklerin yayınlanmasından, seçtiği alan adlarından ve e-posta adresleri için seçtiği adlardan kendi sorumludur. Müşteri, MAGIX hizmetlerine kaydettiği tüm veriler için MAGIX bünyesinde olmayan bir veri ortamında yedekleme kopyaları oluşturur. 

4.2 Müşteri, bu içeriklerin ve alan adlarının, kendisi tarafından seçilmiş olan e-posta adreslerinin ve kendisi tarafından arama motorları kayıtları için verilmiş olan anahtar kelimelerin yasal yasaklara, ahlaka ve üçüncü kişilerin haklarına (isim üzerindeki haklar, marka hakları, telif hakları, vs.) aykırı olmayacağına garanti verir. Müşteri özellikle, halkı tahrik edecek hiçbir içerik yayınlamayacağını, suç işlemeye davet etmeyeceğini veya bu amaçla yol gösterici yayınlar sunmayacağını ve pornografik, erotik ticareti içerikli, gençler için zararlı ve şiddeti veya savaşı öven içerikler ulaştırmayacağını, aktarmayacağını veya yayımlamayacağını taahhüt eder. Bu husus, müşterinin üçüncü kişilerin sayfalarına yönlendirme için yerleştirdiği köprüler veya diğer bağlantılar için de geçerlidir.

4.3 MAGIX bu hizmetle, hangi eğilimden olursa olsun, siyasi faaliyetler için bir platform sunmak niyetinde değildir. Özellikle parti toplantıları, gösteriler, el ilanı dağıtma veya imza toplama kampanyaları gibi siyasi faaliyetlerle ilgili içerikler ve siyasi simgeler sunulamaz. 

4.4 Bu yükümlülükler aynı zamanda e-posta gönderilmesi (içeriğinde ilgili hizmetlere ilişkin bir köprü içermesi durumunda) ve alan adı kayıtları için de geçerlidir.  

4.5 Müşteri, alıcının açıkça rızası olmadan, reklam içeren hiçbir e-posta göndermeyeceğine veya göndertmeyeceğine garanti verir. Bu özellikle, aynı içeriğe sahip e-postalar toplu olarak gönderildiğinde (istenmeyen posta) geçerlidir. E-posta gönderimlerinde yanlış gönderici bilgileri verilmesine veya göndericinin kimliğinin herhangi bir şekilde gizlenmesine izin verilmez. Müşteri, ticari e-postaları uygun şekilde tanımlamak zorundadır.

4.6 Müşteri kendi sistemleri ve programlarını, MAGIX tarafından servislerin sunulması için kullanılan programların güvenliğini, bütünlüğünü ve emre kullanıma hazır olmasını etkilemeyecek şekilde ayarlamakla yükümlüdür. Sistemlerin normal çalışma düzeninden farklı çalışması veya tepki göstermesi ve bu nedenle MAGIX sistemlerinin güvenliği, bütünlüğü ve emre amadeliğinin etkilenmesi durumunda MAGIX, bu servisleri bloke etme hakkına sahiptir. Müşteri özellikle;

 

türleri ve özellikleri (örn. virüsler), boyutları veya çoğaltılmaları (örn. istenmeyen posta) nedeniyle MAGIX sistemlerinin işletimini veya mevcudiyetini tehlikeye sokabilecek verileri gönderemez veya MAGIX sunucusuna yükleyemez;

MAGIX sistemlerinin çalışmasını ve güvenliğini tehlikeye sokamaz veya güvenlik kurallarını ihlal edemez ("Hacking", "Cracking") ve hizmetlere müdahale edemez ("Denial of Service Attacks“);

MAGIX tarafından sunulan yazılımlar veya MAGIX sistemlerinin işletim sistemlerinin fiziksel veya mantıksal yapısında değişiklikler yapamaz;

güvenlik önlemleri ile ilgili incelemeler ("Port-Scans") yapamaz.

 

 

5. Görev ihmali durumlarında MAGIX'in tepkileri

5.1 Müşteri 4.2 ila 4.6 maddeleri arasında belirtilen yükümlülüklere aykırı davranırsa, MAGIX, yükümlülüğe daha fazla aykırı davranılamaması için, teknik olarak gerekli olduğu kapsamda hizmeti derhal durdurma hakkına sahiptir. MAGIX ayrıca aşağıdaki durumlarda servisi gerekli kapsamlarda derhal durdurma hakkına sahiptir:

 

Kayıt esnasında yanlış bilgilerin verilmiş olması halinde (madde 2.2)

Müşterinin bu kullanım şartlarını ihlal etmesi, özellikle çoklu kaydın söz konusu olması durumunda (madde 2.4)

Erişim bilgilerin zayi olması veya üçüncü kişiler tarafından kullanıldığına dair şüphe oluşması durumunda (madde 2.5)

Bunların haricinde önemli bir sebebin mevcut olması durumunda

 

İlgili servisler ve içerikler, hukuk ihlali ve müşteri veya üçüncü kişilerle hukuki ihlal hakkındaki uyuşmazlık devam ettiği sürece MAGIX tarafından bloke edilebilir.

5.2 Hukuk ihlalinin bir ya da birden fazla alan adı altında gerçekleşmesi durumunda MAGIX, alan adına erişim olmaması için önlemler alabilir. 

5.3 Hukuk ihlalinin objektif bir bakış açısıyla alan adı altında gerçekleştiğinden emin olunduğunda ve de 2.2, 2.4, 4.2 ve 4.6 maddelerinin ihlal edilmesi durumunda MAGIX, sözleşme ilişkisini bildirimde bulunmadan feshedebilir Bu durumda müşterinin tazminat istemi hakkı bulunmaz.  

5.4 Müşterinin madde 4.5 anlamında istenmeyen posta göndermesi durumunda MAGIX, e-posta sunucusu üzerindeki e-posta hesaplarını bloke edebilir. İstenmeyen posta içeriğinde MAGIX tarafından işletilen veya ilgili içerikleri MAGIX veri merkezinde bulunan bir web adresi verilmesi veya bağlantı verilmesi durumunda MAGIX, alan adını veya içerikleri geçici olarak bloke edebilir.

5.5 Müşterinin madde 5.1 altında anılan yasakları ihlal etmesi durumunda müşteri ayrıca MAGIX tarafından doğrudan veya dolaylı olarak oluşan hasarların tazmininden sorumlu olur. Müşteri, iç ilişkide MAGIX'i sözleşmenin ihlalinden doğan tüm üçüncü kişi taleplerinden muaf tutar.

5.6 Servisin bloke edilmesi durumunda ilgili müşterinin, MAGIX tarafından açık bir onay verilmediği sürece bu hizmetler için yeniden kayıt yaptırması yasaktır. MAGIX'in ödeme talebi bloke süresince devam eder.

5.7 Müşterinin ücrete tabi hizmetlerin ana ücretlerinin ödemesini en az iki ay geciktirmesi durumunda MAGIX, madde 12.4 uyarınca fesih hakkına ek olarak müşterinin erişimini bloke etme ve/veya müşteriyi ücretsiz bir hizmete indirgeme hakkına sahiptir. Müşterinin ücretsiz hizmet kapsamında verilen bellek hacmini aşması durumunda MAGIX, kullanılan bellek yerini derhal boşaltması için müşteriye talepte bulunur. Müşterinin bu talebi yerine getirmemesi durumunda MAGIX, izin verilen bellek hacmine ulaşılıncaya kadar içerikleri silme hakkına sahip olur. 
 

 

6. Kullanım hakları

MAGIX, müşteri için içerikleri kaydeder ve sadece erişimi sağlar. Müşteri, MAGIX sunucusu üzerine yüklediği içeriklerini herkese açık tutup tutmayacağına veya seçilmiş kullanıcı gruplarına hangi kullanım haklarını vereceğine kendi karar verebilir. Bu durumda müşteri, ilgili servisin sunulabilmesi için gerekli olan tüm yetkileri MAGIX tarafına vermekle yükümlüdür. 


7. Hizmetler


7.1 Sözleşme süresi boyunca MAGIX müşteriye, servisi ve veya yazılımı veya servis için sunulan yazılımı kullanma konusunda başkalarına devredilmeyen bir yetki verir. Üçüncü kişilere kullanım hakkı verilmesine izin verilmez. Bu hakların özellikle devredilmesi yasaktır. Müşteri kendisine sağlanan yazılımların kopyalarını sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra silecek ve artık kullanmayacaktır. Ücretsiz hizmetlerde sadece özel olan ve ticari olmayan bir kullanıma izin verilir.

7.2 Müşterinin bir teklif kapsamında kullanım devri yoluyla bir yazılımı sürekli olarak elde etmesi (örn. satın alma) durumunda madde 7.1 geçerli olmaz, bu durumda yetki verilmesi sadece ilgili nihai kullanıcı lisans anlaşması uyarınca belirlenir.

7.3 Sözleşme süresince hizmet çerçevesinde MAGIX, müşteriye http://subdomain.magix.net örneğinde belirtildiği şekilde bir alt alan adı kullanmasına müsaade eder (örn. http://nutzername.magix.net/website). Müşterinin belirli bir alt alan adı üzerinde hakkı yoktur. Alt alan adı, MAGIX tarafından yönetilir. Müşteri, alt alan adında marka veya (fikrî) mülkiyet haklarına sahip değildir. Sözleşme süresi dolduktan sonra, müşteri alt alan adını devretme hakkına da sahip değildir. 

7.4 E-postalar hakkında MAGIX, müşteri için makul olduğu sürece gelen ve giden postaların boyutlarını sınırlama hakkına sahiptir. Aksine bir anlaşmaya varılmamışsa, bir tarifede her e-posta hesabı için 1 GB'lık toplam hacim bulunur. Bu hususta, MAGIX verilerin durumu için hiçbir sorumluluk üstlenmez.

7.5 Sunulan hizmet çerçevesinde MAGIX, müşteriye e-postalar için etkinleştirilebilen veya devre dışı bırakılabilen bir istenmeyen e-posta ya da virüs koruması sunar. İstenmeyen e-posta olarak sınıflandırılan e-postalar, istenmeyen e-posta kutusuna iletilir. Güvenlik sebeplerinden dolayı, exe|vbs|pif|scr|bat|com uzantılarına sahip dosyalar otomatik olarak istenmeyen e-posta kutusuna taşınır. Müşteriye sunulan posta kutusunun boyutu, istenmeyen e-posta kutusundaki veri miktarı yüzünden azalmaz. MAGIX burada bulunan e-postaları 21 gün sonra silme hakkına sahiptir. 

7.6 Müşterinin, sözleşme süresince sunucuya aynı IP adresinin atanması için hiçbir hakkı yoktur. Servislerin sunulması için MAGIX tarafından kullanılan sistemlerin güvenliği, bütünlüğü ve emre amadeliğinin etkilenmesi durumunda, özellikle müşterinin alan adlarından birine Denial of Service saldırılarının olması durumunda MAGIX, alan adını kapatma veya bir başka, gerekirse harici IP adreslerine yönlendirme hakkına sahiptir. Müşterinin her internet alan adı için sadece tek bir MAGIX tarifesi kullanılabilir. 

7.7 Müşteri, hizmetin tasarımı için MAGIX'in grafiklerini veya içeriklerini ya da şablonlarını kullandığında, kullanıcı arayüzünün grafik tasarımında hiçbir hakka sahip değildir ve sahip olmaz. Buna MAGIX'in tüm işaretleri ve logoları dahildir.

7.8 Bazı ücretsiz hizmetler reklamlar üzerinden finanse edilebilmektedir.   Bu hizmetlerin kullanılması çerçevesinde müşteri, üçüncü kişilerin reklam başlıklarının, ilanlarının ve diğer reklamlarının gösterilmesini kabul etmiş olur. 

7.9 Belirli hizmetler kapsamında müşteri, bir üçüncü kişiyle iş birliği yaparak sayfasına reklam araçları ekleyebilir. Bunun için MAGIX sadece teknik şartları sunar. Sözleşme ilişkisi sadece müşteri ile üçüncü kişi arasında oluşur ve doğrudan bu iki taraf arasında halledilir.

 

8. Ücrete tabi hizmetlerin fiyatları ve ödeme

8.1 Daha kısa bir hesap dönemi kararlaştırılmamışsa ücretli hizmetlerin ücretleri 12 aya kadar peşin ödenir. Onay e-postasının veya sözleşmenin uzatılmasına dair bildirimin alınmasıyla ödeme vadesi gelmiş olur. 

8.2 MAGIX, yazılı bir bildiriyi takiben 6 haftalık süre içinde fiyatları her an değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri altı hafta içinde değiştirilen fiyata itiraz etmezse, fiyat değişikliği geçerli olur. Müşteri zamanında itiraz ederse, her iki taraf sözleşmeyi bir aylık süre içinde ay sonuna, ancak en erken güncel sözleşme süresinin sonunda iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri itiraz etmezse, değişiklik bildirisini takiben sözleşmenin uzatıldığı andan itibaren fiyat değişikliği geçerli olur. Fiyat değişikliği cari sözleşmeyi etkilemez. 

8.3 Müşteri ödemede gecikirse, MAGIX hizmet çerçevesindeki tüm hizmetleri durdurma hakkına sahiptir, ancak müşteri bu süre için de anlaşılan ücreti ödemeyle yükümlüdür.


9. Garanti

9.1 MAGIX, yıllık ortalamada sunucunun %98'lik kullanılabilirliğini garanti eder. Bundan, teknik ya da MAGIX’in etki alanı dışında olan diğer sorunlar (zorlayıcı nedenler, üçüncü kişilerin kusuru vs.) yüzünden sunucuya İnternet üzerinden ulaşılamadığı zamanlar müstesnadır. Hizmet erişimi, MAGIX tarafından, ağ güvenliğini, ağ bütünlüğünü korumak, özellikle ciddi ağ, yazılım veya kaydedilen verilerin arızalanmasını önlemek için gerekli olduğu kadarıyla sınırlandırılabilir.

9.2 MAGIX ayrıca hizmetin önemli fonksiyon açıklamalarına uyduğu garanti eder. İçeriklerin gösterimi için MAGIX hiçbir sorumluluk üstlenmez.
 

 

10. Sorumluluk

10.1 MAGIX, kasten veya ağır ihmal sonucu veya hizmetin garanti edilen bir özelliğinin eksik olması nedeniyle, önemli sözleşme yükümlüklerinin (bkz. madde 10.2) ihlal edilmesi sonucunda oluşan veya sağlık ve hayatın kusurlu olarak zarar görmesi sonucu meydana gelen veya ürün sorumluluk yasası tarafından bir sorumluluğu öngörülen hasarlar hakkında yasal hükümler çerçevesinde müşteriye karşı sorumlu olur.

10.2 Önemli sözleşme yükümlülükleri (ana yükümlülükler), sözleşmenin usulüne uygun şekilde uygulanması için zorunlu olarak gerekli olan ve bunların yerine getirilmesi konusunda tarafların birbirine karşı güven duyduğu ve ihlal edilmeleri durumunda karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesini zora sokan yükümlülüklerdir. Ana yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanan hasarlar hakkındaki sorumluluk, yükümlülük ihlalinin kasıtlı olarak veya ağır ihmal nedeniyle yapılmış olmaması şartıyla MAGIX tarafından sözleşme akdi esnasında mantıklı olarak öngörülebilecek olan tipik hasarlarla sınırlıdır.

10.3 MAGIX, müşterinin hakim olabileceği hasar veya kendisinin alabileceği tedbirler ile önleyebileceği hasar için sorumluluk taşımaz, veri kaybı için MAGIX sadece yedek kopyaların bulunuyor olması durumunda gerekli olan yeniden oluşturma masrafları ölçüsünde sorumluluk taşır. Bu sınırlamalar, ana yükümlülüklerin kasten veya ağır ihmal nedeniyle veya sağlık ve hayatın kusurlu olarak zarar görmesi sonucu meydana gelen veya ürün sorumluluk yasası tarafından bir sorumluluğu öngörülen hasarlar için geçerli değildir


10.4 Müşterinin aleyhine bir kanıtlama zorunluluğu üstteki kurallar ile ilişkili değildir.
 

 

11. Veri koruma

11.1 Müşterinin şahsa ait verileri, sözleşmeden doğan ilişki süresince müşterinin açık izni olmaksızın faturalama dahil sadece sözleşmenin yerine getirilmesi için MAGIX tarafından toplanır, işlenir ve kullanılır. Verilerin toplanması, kullanımı ve işlenmesi elektronik olarak ve yasal gizlilik kuralları ile uyumlu olarak gerçekleşir. Konu ile ilgili bilgileri 
Veri koruma beyannamesi 
 altında bulabilirsiniz
11.2 MAGIX, ücretin tespit edilmesi ve müşteriye fatura çıkarmak için, müşterinin hesap bilgilerini başka hizmet sağlayıcılarına ve üçüncü kişilere gerektiği kadarıyla verebilir. 

 

12. Sözleşme süresi ve iptal

12.1 Sözleşme süresi, müşterinin seçtiği hizmete ve tarifeye bağlıdır. Sözleşme süresi dolmadan 8 hafta önce sözleşme, sözleşen tarafların biri tarafından iptal edilmedikçe, ücretli hizmetlerin geçerlilik süresi otomatik olarak seçilen tarifeye uygun uzunlukta, ancak en fazla 12 ay uzar. 

12.2 Müşterinin sözleşme süresi esnasında sözleşme konusu hizmet kapsamında bulunmayan ek hizmetleri alması durumunda bu hizmetlerin sözleşme süresi ek olarak alınan hizmetlerin hükümlerine göre düzenlenir. 

12.3 Fesih dilekçesini, web formu üzerinden veya MAGIX Online Services GmbH c/o MAGIX AG, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Almanya adresine göndermeniz gerekmektedir. Sözleşme feshini, faks +49(0)5741/310768 ya da posta yoluyla da bildirebilirsiniz. Lütfen mümkünse yazılı sözleşme feshi için şablon halinde hazır bulunan Sözleşme feshi ya da Alan adı iptali formlarını kullanınız. Bu, işleme sürecini belirgin biçimde hızlandırmaktadır.

12.4  İhbarsız iptal etme hakkı saklıdır. Madde 5.3 altında anılan durumlara ek olarak müşterinin en az iki aylık ana ücreti ödemeyle gecikmesi durumunda MAGIX özellikle ihbarsız iptal etme hakkına sahiptir.

12.5 MAGIX, kendisi tarafından bildirilen ihbarsız iptal durumunda, sözleşme süresinin usulü dairesinde sona ermesinde ya da müşteri tarafından usule uygun iptalde müşterinin ödemesi gerektiği aylık tüm ana ücretlerinin toplamının %75'ini talep etme hakkına sahiptir. Müşterinin zararın daha küçük olduğunu ispatlama hakkı saklıdır. 

12.6 MAGIX, hizmeti tamamen veya kısmen üçüncü taraflara devretme veya üçüncü tarafları tamamen veya kısmen sözleşme dahilindeki hizmetler ile görevlendirme hakkını saklı tutmaktadır. Müşteri bu durumda zamanında değişim hakkında bilgilendirilmektedir. 
 

13. Son hükümler

13.1 Müşteri, MAGIX'in taleplerine sadece itiraz edilmemiş veya kesinleşmiş karşı taleplerde itirazda bulunabilir. Müşteri sadece karşı talep aynı sözleşme ilişkisine dayanırsa, elde tutma hakkını kullanabilir. Müşteri, MAGIX'e karşı taleplerini üçüncü kişilere devredemez.

13.2 Müşteri ile MAGIX arasındaki hukuki ilişkiler için Almanya Federal Cumhuriyeti kanunları geçerlidir. Müşteri tüccar, kamu hukuku tüzel kişisi, kamu hukuku özel varlıklar sahibi ise veya mahkeme yeri olmayan bir ülkede ikamet ediyorsa, bu sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıklar için tek mahkeme yeri Berlin’dir. Bunun ötesinde MAGIX, müşterisini genel mahkeme yerinde dava etme hakkına sahiptir.
 

 

II. Alan adı kayıtları durumunda ek kullanım koşulları

1. Geçerlilik alanı

1.1 Aşağıdaki kullanım şartları, sadece alan adı kayıtları için geçerli olan ek kurallar içerir. 

1.2 Aşağıdaki ek kullanım şartlarının tüm müşteriler için geçerli olan genel kullanım şartlarından farklılık göstermesi durumunda genel kullanım şartları öncelikli olarak geçerli olur.

2. Magix hizmetleri


2.1 Alan adlarının alınmasında ve/veya bakımında MAGIX, müşteri ile alan adını veren kuruluş arasında sadece aracı olarak görev yapar. MAGIX'in alan adının verilmesine hiçbir etkisi yoktur.

2.2 MAGIX, müşteri için başvurulan alan adlarının verilmesi ve/veya verilen alan adlarında üçüncü kişilerin haklarının bulunmaması ya da alan adlarının daimî olacağı için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Farklı üst düzey alan adları, çok sayıda farklı, çoğu kez ulusal kuruluşlar tarafından yönetilir. Alan adlarını veren bu kuruluşların her birinin, üst düzey alan adlarının ve bunlara ait alt düzey alan adlarının kaydı ve yönetimi için ve de alan adları ile ilgili uyuşmazlıklarda tutulacak yol için farklı koşulları vardır. Üst düzey alan adları sözleşme konusu olduğu kadarıyla, Network Information Center'ın (NIC) ilgili alan adı koşulları ek olarak geçerlidir. 

2.3 MAGIX, bir alan adının etkinleştirilmesini ancak kayıt için kararlaştırılmış olan ücretin ödenmesi ve müşterinin e-posta adresinin doğrulanması sonrasında geçekleştirme hakkına sahiptir.

3. Müşteri sorumlulukları

3.1  Bir alan adının kaydı esnasında müşteri, tebliğ yapılabilecek bir adres bildirmek zorundadır. Bir posta kutusunun belirtilmesi yeterli değildir. Bir alan adı için ilgili kayıt şartları uyarınca verilen bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması ve MAGIX tarafından müşteri ile irtibata geçilememesi durumunda MAGIX, alan adını sildirmeye yetkilidir.
 

3.2 Müşteri alan adının kaydı, devri ve silinmesi, alan adı veren kurumun veritabanındaki kayıtların değiştirilmesi ve de sağlayıcıların ve kayıt kurumlarının değiştirilmesi hususlarında makul bir çerçevede işbirliği yapmakla yükümlüdür.

4. Alan adının silinmesi prosedürü ve sözleşme feshi

4.1 Bir alan adının müşteri tarafından ya da alan adıyla ilgili uyuşmazlıklarda verilen bağlayıcı karar dolayısıyla iptal edilirse, müşteri ücretsiz bir yedek alan adına başvurma hakkına sahip olmaz. 

4.2 Alan ad(lar)ı silme görevi için alan adı sahibi/Admin C imzası gereklidir.

4.3 Müşterinin alan adı sözleşmesini alan adının silinmesi başvurusunu yapmadan feshetmesi durumunda MAGIX bu alan adını sözleşmenin sona ermesinden sonra makul bir sürenin geçmesinin ardından ilgili kuruma geri verebilir. MAGIX bu durumda müşterinin ilgili kuruma olan ücret ödeme yükümlülüğünün devam edebileceği hususunda müşteriyi şimdiden bilgilendirir. Alternatif olarak MAGIX, makul bir sürenin geçmesinden sonra alan adını sildirtebilir.

4.4 Sözleşmenin ödeme gecikmesi veya önemli bir sebepten dolayı MAGIX tarafından haklı olarak feshedilmesi durumunda MAGIX, müşterinin aksi bir talimat vermemesi durumunda, makul bir sürenin geçmesinden sonra ilgili alan ad(lar)ının silinmesi için başvurabilir